Pupil Development Grant

Grant Datblygu Disgyblion (GDD) 2022 - 2023 (Welsh Only)

Grant Dysgu Proffesiynol (GDP) 2022 - 2023 (Welsh Only)

Grant Gwella Addysg (GGA) 2022 - 2023 (Welsh Only)

Templed Grant Dysgu Proffesiynol 2020/21 (Welsh Only)

Datganiad Grant Datblygu Disgyblion Ysgol Dyffryn Conwy 2020/21 (Welsh Only)

Templed Grant Dysgu Carlaml 2020/21 21 (Welsh Only)

Professional Learning Grant Template 2019/20

Professional Learning Grant Template 2018/19

Ysgol Dyffryn Conwy Pupil Development Grant 2019/20

Ysgol Dyffryn Conwy Pupil Development Grant 2018/19

Ysgol Dyffryn Conwy Pupil Development Grant 2017/18

Deprivation Grant Plan 2015/16