Bwletin a Gwybodaeth i Rieni /Gwarcheidwad

I lawrlwytho - cliciwch yma

I lawrlwytho - cliciwch yma

Holiadur

Canlyniadau Holiadur Hanner Tymor Cyntaf i Ddysgwyr Blwyddyn 7 - cliciwch yma
Holiadur Barn Noson Agored y Chweched Dosbarth 2021 - cliciwch yma
Holiadur Rhieni / Gofalwyr 2020 - cliciwch yma


Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynwysiad

Llythyr Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynwysiad Chwefror 2021 - cliciwch yma


Cinio Ysgol:

Alergedd Bwyd - Cwestiynau Cyffredinol - cliciwch yma
Alergedd Bwyd - Ffurflen Gwybodaeth - cliciwch yma
Alergedd Bwyd - Llythyr i Rieni - cliciwch yma
Cinio Ysgol Am Ddim - cliciwch yma
Ffurflen Casglu Data Disgyblion - cliciwch yma
Beth yw biometreg? - cliciwch yma
System Biometreg Heb Arian - Cwestiynau ac Atebion - cliciwch yma
Llythyr Biometrig - cliciwch yma
Cyflwyniad i’r Gwasanaeth Talu ar Lein (Parent Pay) - cliciwch yma
Prisiau Prydau Ysgol - cliciwch yma


Presenoldeb:
Beth os fydd fy mhlentyn yn absennol, yn cyrraedd yn hwyr neu’n sâl yn ystod y diwrnod? - click here
Llythyr i rieni ynghylch gwyliau mewn amser ysgol – ALl Conwy - cliciwch yma
Gwybodaeth am gymryd gwyliau mewn amser ysgol – ALl Conwy - cliciwch yma
Gwybodaeth am Rybydd Cosb Presenoldeb – ALl Conwy - cliciwch yma


Ymweliadau Arferol ac Anarferol:
Caniatâd rhiant/gofalydd ar gyfer Ymweliadau arferol – cliciwch yma
Caniatâd rhiant/gofalydd ar gyfer Ymweliadau anarferol - cliciwch yma


Cytundebau Cartref – Ysgol

Cytundebau Cartref – Ysgol - cliciwch yma