Polisiau

Os ydych yn dymuno gweld unrhyw bolisi arall yna dylid cysylltu gyda’r ysgol drwy ebost neu alwad ffon i ofyn am gopi o bolisi penodol. Byddwn yn anelu i yrru polisi atoch yn ddigidol o fewn 5 diwrnod gwaith.