Derbyniadau

Oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â ni yma yn Ysgol Dyffryn Conwy?

Os hoffech ddarganfod mwy am yr hyn y gallwn ei gynnig i chi neu'ch plentyn yma yn Ysgol Dyffryn Conwy, beth am gysylltu â ni i drefnu ymweliad? Rydym yn falch iawn o'r sylw unigol y gallwn ei roi i'n dysgwyr mewn amgylchedd ysgol gymharol fach a byddem yn hapus i ddangos hyn trwy drefnu taith i chi, a rhoi cyfle i chi drafod cais gydag un o'n Arweinwyr Cynnwyd neu'r pennaeth.

I gychwyn y broses beth am edrych ar ein prosbectws. Os ydych yn barod i wneud cais, gallwch lawrlwytho Ffurflen Mynediad oddi ar y dudalen hon neu ffoniwch ni i ofyn am gopi papur.

Fel ysgol a gynhelir, mae'r ysgol yn derbyn dysgwyr yn unol â pholisi Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy sydd i'w weld ar y dudalen hon.

Wrth wneud cais drwy’r ysgol rhaid hefyd wneud cais drwy wefan sir Conwy drwy’r cyswllt isod:

Dogfennau

Ffurflen Mynediad = PDF / Word
Cais Cyngor Sir Conwy