Blaenoriaethau yr Ysgol

Mae’r ysgol yn cynllunio yn barhaus i gynnal a gwella perfformiad mewn arholiadau ac asesiadau allanol; i ymateb i flaenoriaethau lleol a chenedlaethol; ac i gynnal datblygiad parhaus cymuned yr ysgol mewn partneriaeth ag eraill. Gallwch weld trosolwg o’n blaenoriaethau cyfredol isod.

Llawrlwytho dogfen Blaenoriaethau yr Ysgol 2023 - 2026

  • 1-tudalen-cymraeg
  • 2-cymraeg