Asesu ac Arholiadau

2020-2021

Amserlen arholiadau mewnol i flwyddyn 11 25/11/20 – 01/12/20 - cliciwch yma


Calendr Adrodd i Rieni 2019/20 - cliciwch yma


Cylch lythyrau i Rieni 2019:

Adolygu Bl.11 2019 - cliciwch yma
Amserlen Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol - cliciwch yma
Rhieni/gwarcheidwaid Blwyddyn 10 - cliciwch yma
Amserlen Adolygu ac Arholiadau Bl.11 2019 - cliciwch yma
Disgyblion blwyddyn 12 a'u Rhieni - cliciwch yma


Llyfryn Gwybodaeth Arholiadau TGAU Blwyddyn 10 & 11 - cliciwch yma


 

Arholiadau Allannol Haf 2019: Safweoedd Cymorth ar gyfer Cyfnod Adolygu ac Arholiadau Allannol

Safwe BBC ‘Bitesize’: cliciwch yma
Poeni am arholiadau, edrychwch ar adnodd newydd y BBC ‘The Mindset’: cliciwch yma
Tudalen Myfyrwyr Safwe CBAC: cliciwch yma