Gwybodaeth i rieni yn sgil COVID 19

Llythyrau:

 

Doleni Defnyddiol:

 

Yn unol a chais yr Awdurdod Lleol, mae’n ofynol i ni rannu’r wybodaeth isod gyda rhieni/gofalwyr.


Gwybodaeth am sefydliadau Addysg gan Llywodraeth Cymru – mae’r ddolen yn arwain at wybodaeth sydd yn cael ei ddiweddaru yn ddyddiol a sydd yn cynnwys atebion i gwestiynau a ofynnir yn aml:

 

Cefnogi lles meddwl ein disgyblion a'u teuluoedd yn ystod y pandemig Covid19:


Isod mae nifer o ddoleni arlein all fod o ddefnydd yn ystod y cyfnod anodd presennol er mwyn rhoi sylw i lles meddyliol a’n iechyd wrth ymateb i’r heriau newydd sydd ym mywydau pob un ohonym, gan gynnwys ein pobl ifanc, yn ystod y pandemig Covid19.

Maent yn cynnwys doleni cyswllt at adnoddau gan CAMHS sydd yn rhoi cefnogaeth penodol ar gyfer cefnogi lles meddyliol yn ystod y pandemig.


Mae trais yn y cartref hefyd yn cael sylw cynnyddol yn y newyddion yn sgil Covid19. Mae llawer o safweoedd cymorth ar gyfer yr agwedd hon, isod mae ddolen gyswllt gan yr NSPCC all fod o gymorth.

  • NSPCC (Saesneg yn uning)

    Ar gyfer aelodau o’n cymuned LGBT+, isod mae dolen gyswllt at wybodaeth gan Stonewall Cymru.
  • Stonewall